SMG防脫刀刀桿
產品名稱 : SMG防脫刀刀桿
產品描述
proimages/taper_icon/SBT-icon..jpg proimages/taper_icon/HSK-icon..jpg
  • 穩固夾持刀具,適用於加工鈦、鎳合金等難切削材。
  • 定位片、背隙消除螺絲專利設計,穩固夾持刀具,有效防止加工中刀具打滑及脫落。
  • 需搭配使用標準規範削平刀具(ISO3338-2, JIS B4005, DIN1835)。
  • 刀桿端面有三個出水溝槽設計,可耐水壓70bar,有效移除鐵屑,並延長刀具壽命。
proimages/Products/Tool_holders/Milling_chuck/SMG/SMG-feature-zh...jpg
series

SBT/SMG防脫刀刀桿

proimages/Products/Tool_holders/Milling_chuck/SMG/SBT-SMG_figure.jpg

MODEL NO.TYPELl1l2d1d2TWEIGHT
(KGS)
026-626-025-100 SBT40xSMG25-100 165.4 100 57.9 25 60 M16x1.5P 2.40
026-626-032-095 SBT40xSMG32-95 160.4 95 71.3 32 71 M16x1.5P 2.70
026-626-032-105 SBT40xSMG32-105 170.4 105 71.3 32 71 M16x1.5P 2.70
026-626-032-135 SBT40xSMG32-135 200.4 135 71.3 32 71 M16x1.5P 3.00
027-626-025-100 SBT50xSMG25-100 201.8 100 57.9 25 60 M16x1.5P 4.80
027-626-025-130 SBT50xSMG25-130 231.8 130 57.9 25 60 M16x1.5P 5.70
027-626-032-105 SBT50xSMG32-105 206.8 105 71.3 32 71 M16x1.5P 5.00
027-626-032-135 SBT50xSMG32-135 236.8 135 71.3 32 71 M16x1.5P 5.20
027-626-032-165 SBT50xSMG32-165 266.8 165 71.3 32 71 M16x1.5P 6.70
series
series
SMG防脫刀刀桿應用與加工演示