TG Collet Chuck
產品名稱 : TG立銑刀夾頭
產品描述
proimages/taper_icon/BT-icon..jpg proimages/taper_icon/CAT-icon..jpg proimages/taper_icon/DAT-icon..jpg proimages/taper_icon/NT-icon..jpg proimages/taper_icon/MT-icon..jpg

適用重切削加工

  • 搭配使用半錐角4.1751°的TG筒夾,比8°的ER筒夾具備更高夾持力。
  • TG包固得螺帽方形螺紋設計,擁有高夾持力,適用重切削加工。
  • 另有TG止水筒夾供選擇,適用出水孔型刀具。
series

BT/TG立銑刀夾頭

proimages/Products/Tool_holders/Collet_chuck/TG/BT-TG_figure.jpg
MODEL NO.TYPELl1l2d1t1TSIZE
RANGE
WEIGHT
(KGS)
16056 BT30 x TG75 - 70 118.4 70 47 50 M16 x 2.0P TW 1-1/2" - 12 3 ~ 16 1.10
16058 BT30 x TG75 - 100 148.4 100 77 50 M16 x 2.0P TW 1-1/2" - 12 3 ~ 16 1.15
16060 BT30 x TG100 - 100 148.4 100 78 60 - TW 1-7/8" - 12 3 ~ 25 1.20
16068 BT40 x TG100 - 70 135.4 70 43 60 M16 x 2.0P TW 1-7/8" - 12 3 ~ 25 1.20
16070 BT40 x TG100 - 100 165.4 100 73 60 M16 x 2.0P TW 1-7/8" - 12 3 ~ 25 1.90
16072 BT40 x TG100 - 120 185.4 120 93 60 M16 x 2.0P TW 1-7/8" - 12 3 ~ 25 2.40
16074 BT40 x TG150 - 105 170.4 105 78 82 M24 x 2.0P TW 2-5/8" - 12 4 ~ 38 2.70
16076 BT40 x TG150 - 120 185.4 120 93 82 M24 x 2.0P TW 2-5/8" - 12 4 ~ 38 2.90
16078 BT40 x TG150 - 135 200.4 135 108 82 M24 x 2.0P TW 2-5/8" - 12 4 ~ 38 3.20
16088 BT50 x TG100 - 85 186.8 85 44 60 M24 x 2.0P TW 1-7/8" - 12 3 ~ 25 3.40
16090 BT50 x TG100 - 100 201.8 100 57 60 M24 x 2.0P TW 1-7/8" - 12 3 ~ 25 4.40
16092 BT50 x TG100 - 120 221.8 120 77 60 M24 x 2.0P TW 1-7/8" - 12 3 ~ 25 5.10
16094 BT50 x TG150 - 90 191.8 90 50 82 M24 x 2.0P TW 2-5/8" - 12 4 ~ 38 5.70
16096 BT50 x TG150 - 105 206.8 105 64 82 M24 x 2.0P TW 2-5/8" - 12 4 ~ 38 6.10
16098 BT50 x TG150 - 120 221.8 120 79 82 M24 x 2.0P TW 2-5/8" - 12 4 ~ 38 6.50