PRO-E Collet Chuck
產品名稱 : PRO-E精萃型筒夾式刀桿
產品描述
proimages/taper_icon/SBT-icon..jpg proimages/taper_icon/SCAT-icon..jpg proimages/taper_icon/SDAT-icon..jpg proimages/taper_icon/HSK-icon..jpg proimages/taper_icon/PSC-icon..jpg
  • 搭配使用全系列ER筒夾。
  • 刀桿內孔加大設計優化ER筒夾的包覆性,減少刀具懸伸長度,提升偏擺精度及加工穩定性。
  • PRO-E刀桿前端螺紋上下直部設計,與螺帽更緊密貼合,提升偏擺精度。
  • PRO-E螺帽無溝槽設計,減少在高速運轉下產生風切,避免由風切造成的振刀情形。
    proimages/Products/Tool_holders/Collet_chuck/PRO-E/PRO-E特色圖片.jpg

proimages/Products/Tool_holders/Collet_chuck/PRO-E/HSK63AxPRO-E出水應用圖..jpg

proimages/Products/Tool_holders/Collet_chuck/PRO-E/HSK100AxPRO-E出水應用圖.jpg
series

SBT/PRO-E法蘭加厚型精萃型筒夾式刀桿

proimages/Products/Tool_holders/Collet_chuck/PRO-E/SBT-PRO-E_figure.jpg
MODEL NO.TYPELl1l2d1d2TSIZE
RANGE
WEIGHT
(KGS)
5025-529-016-070 SBT30xPRO-E16-70 118.4 70 43 30 30 M10 x 1.5P 1 ~ 10 0.58
5025-529-016-100 SBT30xPRO-E16-100 148.4 100 73 30 30 M10 x 1.5P 1 ~ 10 0.73
5025-529-016-125 SBT30xPRO-E16-125 173.4 125 98 30 30 M10 x 1.5P 1 ~ 10 0.85
5025-529-016-150 SBT30xPRO-E16-150 198.4 150 123 30 30 M10 x 1.5P 1 ~ 10 0.97
5025-529-020-070 SBT30xPRO-E20-70 118.4 70 44 35 35 M12 x 1.75P 1 ~ 13 0.65
5025-529-020-100 SBT30xPRO-E20-100 148.4 100 74 35 35 M12 x 1.75P 1 ~ 13 0.85
5025-529-020-125 SBT30xPRO-E20-125 173.4 125 99 35 35 M12 x 1.75P 1 ~ 13 1.02
5025-529-020-150 SBT30xPRO-E20-150 198.4 150 124 35 35 M12 x 1.75P 1 ~ 13 1.19
5025-529-025-070 SBT30xPRO-E25-70 118.4 70 47.5 42 42 M16 x 2.0P 1 ~ 16 0.73
5025-529-025-100 SBT30xPRO-E25-100 148.4 100 77.5 42 42 M16 x 2.0P 1 ~ 16 1.03
5025-529-025-125 SBT30xPRO-E25-125 173.4 125 102.5 42 42 M16 x 2.0P 1 ~ 16 1.28
5025-529-025-150 SBT30xPRO-E25-150 198.4 150 127.5 42 42 M16 x 2.0P 1 ~ 16 1.53
5025-529-032-070 SBT30xPRO-E32-70 118.4 70 47.5 50 50 M16 x 2.0P 2 ~ 20 0.79
5025-529-032-100 SBT30xPRO-E32-100 148.4 100 77.5 50 50 M16 x 2.0P 2 ~ 20 1.22
5025-529-032-125 SBT30xPRO-E32-125 173.4 125 102.5 50 50 M16 x 2.0P 2 ~ 20 1.58
5025-529-032-150 SBT30xPRO-E32-150 198.4 150 127.5 50 50 M16 x 2.0P 2 ~ 20 1.95
5026-529-016-070 SBT40xPRO-E16-70 135.4 70 38 30 30 M10 x 1.5P 1 ~ 10 1.14
5026-529-016-100 SBT40xPRO-E16-100 165.4 100 63 30 30 M10 x 1.5P 1 ~ 10 1.28
5026-529-016-125 SBT40xPRO-E16-125 190.4 125 88 30 30 M10 x 1.5P 1 ~ 10 1.38
5026-529-016-150 SBT40xPRO-E16-150 215.4 150 113 30 30 M10 x 1.5P 1 ~ 10 1.49
5026-529-016-200 SBT40xPRO-E16-200 265.4 200 163 30 30 M10 x 1.5P 1 ~ 10 1.70
5026-529-016-250 SBT40xPRO-E16-250 315.4 250 213 30 30 M10 x 1.5P 1 ~ 10 1.90
5026-529-020-070 SBT40xPRO-E20-70 135.4 70 35 35 35 M12 x 1.75P 1 ~ 13 1.19
5026-529-020-100 SBT40xPRO-E20-100 165.4 100 65 35 35 M12 x 1.75P 1 ~ 13 1.38
5026-529-020-125 SBT40xPRO-E20-125 190.4 125 90 35 35 M12 x 1.75P 1 ~ 13 1.54
5026-529-020-150 SBT40xPRO-E20-150 215.4 150 115 35 35 M12 x 1.75P 1 ~ 13 1.69
5026-529-020-200 SBT40xPRO-E20-200 265.4 200 165 35 35 M12 x 1.75P 1 ~ 13 2.00
5026-529-020-250 SBT40xPRO-E20-250 315.4 250 215 35 35 M12 x 1.75P 1 ~13 2.30
5026-529-025-070 SBT40xPRO-E25-70 135.4 70 40 42 42 M16 x 2.0P 1 ~ 16 1.26
5026-529-025-100 SBT40xPRO-E25-100 165.4 100 70 42 42 M16 x 2.0P 1 ~ 16 1.54
5026-529-025-125 SBT40xPRO-E25-125 190.4 125 95 42 42 M16 x 2.0P 1 ~ 16 1.78
5026-529-025-150 SBT40xPRO-E25-150 215.4 150 120 42 42 M16 x 2.0P 1 ~ 16 2.02
5026-529-025-200 SBT40xPRO-E25-200 265.4 200 170 42 42 M16 x 2.0P 1 ~ 16 2.49
5026-529-025-250 SBT40xPRO-E25-250 315.4 250 220 42 42 M16 x 2.0P 1 ~ 16 2.94
5026-529-032-070 SBT40xPRO-E32-70 135.4 70 40 50 50 M16 x 2.0P 2 ~ 20 1.31
5026-529-032-100 SBT40xPRO-E32-100 165.4 100 70 50 50 M16 x 2.0P 2 ~ 20 1.73
5026-529-032-125 SBT40xPRO-E32-125 190.4 125 95 50 50 M16 x 2.0P 2 ~ 20 2.08
5026-529-032-150 SBT40xPRO-E32-150 215.4 150 120 50 50 M16 x 2.0P 2 ~ 20 2.43
5026-529-032-200 SBT40xPRO-E32-200 265.4 200 170 50 50 M16 x 2.0P 2 ~ 20 3.13
5026-529-032-250 SBT40xPRO-E32-250 315.4 250 220 50 50 M16 x 2.0P 2 ~ 20 3.81
5027-529-016-070 SBT50xPRO-E16-70 171.8 70 30 30 30 M10 x 1.5P 1~10 3.68
5027-529-016-100 SBT50xPRO-E16-100 201.8 100 52 30 30 M10 x 1.5P 1~10 3.78
5027-529-016-125 SBT50xPRO-E16-125 226.8 125 77 30 30 M10 x 1.5P 1~10 3.92
5027-529-016-150 SBT50xPRO-E16-150 251.8 150 102 30 30 M10 x 1.5P 1~10 4.03
5027-529-016-200 SBT50xPRO-E16-200 301.8 200 147 30 30 M10 x 1.5P 1~10 4.27
5027-529-020-070 SBT50xPRO-E20-70 171.8 70 31 35 35 M12 x 1.75P 1~13 3.70
5027-529-020-100 SBT50xPRO-E20-100 201.8 100 52 35 35 M12 x 1.75P 1~13 3.86
5027-529-020-125 SBT50xPRO-E20-125 226.8 125 77 35 35 M12 x 1.75P 1~13 4.06
5027-529-020-150 SBT50xPRO-E20-150 251.8 150 102 35 35 M12 x 1.75P 1~13 4.22
5027-529-020-200 SBT50xPRO-E20-200 301.8 200 147 35 35 M12 x 1.75P 1~13 4.56
5027-529-025-070 SBT50xPRO-E25-70 171.8 70 31 42 42 M16 x 2.0P 1~16 3.74
5027-529-025-100 SBT50xPRO-E25-100 201.8 100 52 42 42 M16 x 2.0P 1~16 4.00
5027-529-025-125 SBT50xPRO-E25-125 226.8 125 77 42 42 M16 x 2.0P 1~16 4.20
5027-529-025-150 SBT50xPRO-E25-150 251.8 150 102 42 42 M16 x 2.0P 1~16 4.40
5027-529-025-200 SBT50xPRO-E25-200 301.8 200 152 42 42 M16 x 2.0P 1~16 4.80
5027-529-025-250 SBT50xPRO-E25-250 351.8 250 197 42 42 M16 x 2.0P 1~16 5.24
5027-529-032-070 SBT50xPRO-E32-70 171.8 70 31 50 50 M16 x 2.0P 2~20 3.77
5027-529-032-100 SBT50xPRO-E32-100 201.8 100 52 50 50 M16 x 2.0P 2~20 4.17
5027-529-032-125 SBT50xPRO-E32-125 226.8 125 77 50 50 M16 x 2.0P 2~20 4.48
5027-529-032-150 SBT50xPRO-E32-150 251.8 150 102 50 50 M16 x 2.0P 2~20 4.79
5027-529-032-200 SBT50xPRO-E32-200 301.8 200 152 50 50 M16 x 2.0P 2~20 5.42
5027-529-032-250 SBT50xPRO-E32-250 351.8 250 197 50 50 M16 x 2.0P 2~20 6.08
5027-529-032-300 SBT50xPRO-E32-300 401.8 300 247 50 50 M16 x 2.0P 2~20 6.70
5027-529-032-350 SBT50xPRO-E32-350 451.8 350 297 50 50 M16 x 2.0P 2~20 7.32
series
proimages/New-Product/PRO-E_Excellent_Collet_Chuck-zh-cover.jpg
series
HSK50A/PRO-E筒夾式刀桿量測及鎖固應用


SBT/PRO-E筒夾式刀桿量測及鎖固/出水應用HSK100AxPRO-E筒夾式刀桿鎖固應用


刀桿操作應用-SBTxPRO-E刀桿操作應用及使用後保養HSKxPRO-E


PRO-E筒夾式刀桿


PRO-E筒夾式刀桿及MLD直式筒夾銑床夾頭出水應用


使用真圓度機量測HSK/PRO-E筒夾式刀桿


刀桿切削應用及使用後保養HSKxPRO-E